Guidelines in Azerbaijani (Azərbaycan)

  Müstəqil şəkildə yeni şagird qeydiyyatı
  “Teacher ID” ilə yeni şagird qeydiyyatı
  Müəllim tərəfindən təqdim olunan referans kodu ilə yeni şagird qeydiyyatı

  Müəllim qeydiyyatı

  Şagirdlər üçün ödəniş təlimatı
  Müəllimlər üçün ödəniş təlimatı

  Codementum hesabları üçün təlimat